תעודת אחריות

 

תעודת אחריות למשטחי נאוליט

האחריות למשטחי הנאוליט הינה ל 5 שנים מיום ההתקנה.
האחריות תקפה בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
האחריות זו הינה אישית ואינה ניתנת להעברה
האחריות זו תקפה על כל לוח נאוליט שסופק על ידי חברת מג'סטיק כמו גם על משטחים מותקנים בבית הלקוח.

1 .במשטח מותקן אחריות זו תהיה תקפה על כל פגם הנראה לעין וזו בלבד שהטענה התקבלה לא יאוחר מ10 ימים מקבלת המשטח.
2 .אחריות זו אינה תקפה לגבי פגמים ביצור המשטח (במידה ומג'סטיק ביצעה את ההתקנה האחריות תכלול גם פגמים בייצור שידווחו עד שבוע מיום ההתקנה).
3 .אחריות זו תקפה רק במידה ושולם מחיר מלא עבור המשטח.
4 .בכל מקרה של תקלה במוצר (שינוי צבע, כתמים, סדקים) שקורה במהלך תקופת האחריות מג'סטיק מתחייבת לספק חומר חליפי, למען הסר ספק האחריות הינה על החומר בלבד מג'סטיק לא תהייה אחראית לביצוע העבודה בבית הלקוח וכמו כן להוצאות הכרוכות בכך (אלה אם מג'סטיק בעצמה ביצעה את ההתקנה).
5 .החברה לא תהייה אחראית לפצות עבור שום תיקון שבוצע ללא הסכמה מראש.
6 .האחריות לא תהיה תקפה לכל נזק שהוא כתוצאה מכח עליון (שריפה ,רעידת אדמה, מלחמה וכד…)
7 .במידה ויצור צבע מסוים הופסק ולא קיים יותר החברה תספק חומר חליפי בצבע ובאיכות לפי בחירת הלקוח.
8 .רק עובדי מג'סטיק רשאים לאשר פיצוי עבור כל נזק.

שיש למטבחים

*שדה חובה